AEGEE-Niš će u periodu od 14. do 28. jula organizovati svoj najveći internacionalni projekat Letnji Univerzitet (Summer University). Ovogodišnji Letnji Univerzitet nosi naziv “Vampires and Gods”, a u organizovanju projekta uključena je i partnerska organizacija AEGEE-Solun.

Letnji Univerzitet “Vampires and gods“ zvanično je počeo 14. jula u Beogradu. Projekat se sastoji iz dva dela – u periodu od 14. do 20. jula učesnici će biti u Srbiji, obići će Beograd, Sremske Karlovce, Soko Banju i Niš, a ostatak projekta, od 21. do 28. jula, biće održan u Grčkoj (Solun, Halkidiki, Pelion). Učesnici će biti gosti Niša ukupno 4 dana, od 17. do 20. jula.

Osnovna ideja projekta je predstavljanje srpske i grčke kulture kroz istoriju i mitologiju ovih zemalja. Srpsko-grčko prijateljstvo kao i sličnosti ovih dveju kultura biće jedan od glavnih predmeta edukacija i radionica koje će biti organizovane u sklopu projekta. Cilj projekta je promovisanje tolerancije, suzbijanje predrasuda i poštovanje kulture i običaja među mladima, u cilju stvaranja Evrope bez granica.

Letnji univerzitet je tradicionalni i najveći projekat AEGEE Europa, koji se organizuje širom Evrope još od 1986. godine. Svake godine se održava oko 90 Letnjih univerziteta u preko 160 gradova, za koje se prijavi oko 5000 studenata. Ovaj projekat, pre svega, predstavlja platformu za kulturnu razmenu, kroz osnovnu AEGEE-ovu formulu – upoznavanje Evropljana sa Evropom. To je prilika za mlade da osete bogatstvo različitosti evropskog kulturnog nasleđa, kao i da se povežu kroz zajedničke društvene i kulturne vrednosti i time rade na ideji stvaranja Evrope bez granica i predrasuda.

Evropski studentski forum – AEGEE Europe – postoji u preko 240 akademskih centara širom Evrope i ima preko 13000 članova. U toku godine širom AEGEE mreže organizuje se preko 200 različitih događaja.