AEGEE-Niš, kao zvanični deo mreže AEGEE Evropa, je omladinska organizacija koja postoji već dvadeset godina. Kao nevladina, politički nezavisna i neprofitabilna organizacija, AEGEE Niš ostvaruje svoj cilj promovisanja ideje multikulturalne Evrope kroz aktivnosti zahvaljujući kojima članovi uče da poštuju različitosti i jedni druge i time aktivno doprinose otvorenoj i tolerantnoj saradnji zajednica u kojima žive. Pored aktivnosti na evropskom nivou, AEGEE Niš posebno pokušava da podstakne mlade na mobilnost i aktivno učešće u lokalnoj zajednici u oblasti visokog obrazovanja, kulturne razmene i ljudskih prava.

Projekti

Uprkos evidentno teškim uslovima za rad, u poslednje dve godine smo realizovali nekoliko uspešnih projekata: Konferenciju o Bolonjskom procesu, Letnji univerzitet i Evropski dan jezika. Konferencija o Bolonjskom procesu imala je za cilj predstavljanje studentima univerziteta u Srbiji prednosti bolonjskog procesa kao i inovativna rešenja za uspešnu implementaciju procesa u naš edukativni sistem. Zahvaljujući ovom projektu imali smo priliku da ugostimo 30 profesora i stručnjaka u oblasti visokog obrazovanja koji su podelili svoja iskustva sa lokalnim studentima. Pored ovog velikog projekta, svake godine organizujemo Letnji univerzitet. Letnji univerzitet je dvonedeljni program koji okupi oko 30 studenata iz evropskih zemalja koji imaju priliku da upoznaju naš grad i zemlju. Cilj projekta je promovisanje multikulturalne Evrope, uklanjanje nacionalnih barijera i podsticanje međusobne saradnje evropskih studenata. Evropski dan jezika obuhvata organizovanje i držanje višednevnih radionica i predavanja o srpskom jeziku, istoriji i kulturi učesnicima iz Evrope sa ciljem podizanja svesti o jezičkoj i kulturnoj raznovrsnosti Evrope predstavljanjem srpske kulture kao važnog dela pomenute kulturne raznovrsnosti.

O nama

Zahvaljujući AEGEE-Nišu i projektima koji su uspešno realizovani od strane vrednih članova organizacije veoma motivisanih da daju svoj doprinos u razvoju lokalne zajednice i ostvarenju naših zajedničkih ciljeva, samo u toku protekle dve godine preko 40 profesora i oko 150 studenata iz raznih delova Evrope je imalo priliku da poseti Niš i da se upozna sa našim Univerzitetom. O važnosti naših projekata govori i činjenica da su oni podržani od strane najvažnijih institucija u Srbiji i Evropi: Institut za međunarodno obrazovanje, Narodna kancelarija predsednika Srbije, Savet Evrope, Ministarstvo za omladinu i sport i brojni drugi.

Bitno je i naglasiti da je AEGEE Niš i jedan od potpisnika sporazuma o saradnji Uprave grada Niša i nevladinog sektora, kao i o međusobnoj saradnji omladinskih nevladinih organizacija na teritoriji grada u cilju zajedničke izrade lokalne strategije za mlade.

Timovi


Human Resources tim

Human Resources tim obavlja regrutacije novih članova, intevjue, osmišljava radionice, organizuje druženja, stara se o dobrim odnosima članova i zadužen je za dobru saradnju medju timovima.

Fund Raising tim

Fund Raising tim je zadužen za nalaženje sponzora i pribavljanje sredstava za projekte. Fund Raising tim kontaktira kompanije i predstavlja im projekte u cilju dobijanja robnih ili finansijskih sredstava.

Public Relations tim

Public Relations tim je zadužen za promovisanje organizacije kroz gostovanje u medijima i putem društvenih mreža. U okviru ovog tima se nalazi i IT tim zadužen za održavanje sajta i kreiranje promo materijala.

Project Management tim

Project Management tim je zadužen za osmišljavanje novih projekata, realizaciju projekata, organizovanje dogadjaja, logistiku i pisanje projekata, kao i pronalaženje lokacija za dogadjaje.

Summer University tim

Summer University tim organizuje Letnji Univerzitet, jedan od najobiminijih projekata AEGEE-a. Zaduženi su za takmičare, lokaciju, putovanja, smeštaj… SU tim takodje se stara o delegatima iz drugih zemalja prilikom njihovih poseta.

Team leaders!


Anđelka Bulatović

HR Team Leader

Milica Sinanović

FR Team Leader

Anita Sadiković

PR Team Leader

Stefan Đurić

PM Team Leader

Mladen Stojinović

SU Team Leader

AEGEE Niš Bord 2019/2020

Nevena Mladenović

Predsednik

Anita Sadiković

Sekretar

Danilo Ljubisavljević

Потпредсендик