AEGEE Europe

AEGEE (Association des États Généraux des Ètudiants de l’Europe) je jedna od najvećih evropskih multidisciplinarnih studentskih organizacija. Kao nevladina, politički nezavisna i neprofitna organizacija, AEGEE je otvoren za studente sa svih fakulteta i disciplina. Osnovan je 1985. godine u Parizu i do danas je narastao u mrežu od 13.000 prijatelja i prisutan je u 200 gradova i 40 zemalja širom Evrope. AEGEE sprovodi Evropi u praksi ideju o Evropi bez granica. Obavljajući svoju ulogu, AEGEE ostvaruje direktan kontakt između 13.000 studenata iz 40 zemalja.
AEGEE Europe aktivno učestvuje u delatnostima Saveta Evrope, ima konsulatativni status u Ujedinjenim Nacijama kao i operativan status u UNESCO-u. Punopravan je član European Youth Forum-a i ima direktnu saradnju sa Svetskom Bankom, OEBC-om i OECD-om.

Delatnosti kojima se AEGEE Europe bavi se mogu podeliti na kategorije:

  • Aktivno gradjanstvo (Active Citizenship) – omogućava mladima da tokom svog studiranja steknu znanja i veštine koje će njima kasnije služiti pri zapošljavanju i daljem napredovanju u profesionalnoj karijeri.
  • Visoko obrazovanje (Higher Education) – promocija primene Bolonjske deklaracije, povećanja studentske mobilnosti, vrednovanja neformalnog obrazovanja, itd.
  • Kulturološke razmene (Cultural Exchange) – promocija različitosti kulturnih baština evropskih zemalja kroz jezik, ples, narodne običaje, kuhinju, umetnost, itd.
  • Promocija mira i stabilnosti u Evropi (Peace and Stability) – osposobljavanje mladih da preuzmu aktivnu ulogu u rešavanju političkih konflikta različitog karaktera u regionima Evrope (bivša Jugoslavija, Grčko-Tursko-Kiparski spor,  problemi na Kavkazu, odnosi Rusija – Ukrajna, itd.) putem medjusobnog dijaloga, saradnje i stvaranja evropskog tolerantnog gradjanskog društva.

Vizija

AEGEE teži demokratskoj, različitoj i neograničenoj Evropi na socijalnom, ekonomskom i političkom nivou i ceni učešće mladih u konstrukciji i razvoju planova za budućnost.

Misija

AEGEE pokreće studente i mlade ljude u Evropi da preuzmu aktivnu ulogu u društvu time što omogućuje brojne prilike za dijalog i učenje i delovanje na polju aktivizma. Pored toga AEGEE jača i međusobno razumevanje i približava Evropu mladim ljudima.

Interkulturalna razmena

 AEGEE omogućava članovima različitog kulturnog, etničkog i socijalnog porekla da se sretnu i nauče nešto više o sopstvenim različitostima kako bi se međusobno lakše razumeli. AEGEE podržava mobilnost i ohrabruje mlade ljude da pređu granice i steknu nove prijatelje, da razbiju stereotipe i ojačaju toleranciju, poštovanje i solidarnost.

Profesionalni napredak i neformalno obrazovanje

AEGEE daje priliku svojim članovima da se obrazuju na neformalnom nivou i da na taj način steknu znanja koja će im služiti u daljoj karijeri. Učestvujući u radu AEGEE-a, raznim kursevima, radionicama i seminarima koje on organizuje, članovi jačaju svoje kompetencije, kao što su javni nastup, komunikacione i liderske sposobnosti, rad u timu, što će ih svakako staviti u bolji položaj od konkurencije prilikom traženja posla..

Tematski projekti

 Tematski projekti, bilo lokalni ili nacionalni, su inicijative koje pokreću članovi AEGEE-a. Oni se bave trenutnim izazovima u evropskom društvu, podižu svest mladim ljudima o njima i predlažu rešenja sa studentskog stanovišta. Rezultat ovog rada je značajan uticaj na ljude unutar i van AEGEE-a.

Zastupanje i politika

AEGEE prikuplja mišljenja studenata u Evropi i prezentuje ih zainteresovanima kroz kampanje, lobije, konferencije i članstva u većim zastupničkim platformama. Takođe, AEGEE informiše studente o uticajima koji evropske politike imaju na njihove živote i o prilike koje one nude.

Forum za diskusiju

AEGEE prikuplja mišljenja studenata u Evropi i prezentuje ih zainteresovanima kroz kampanje, lobije, konferencije i članstva u većim zastupničkim platformama. Takođe, AEGEE informiše studente o uticajima koji evropska politika ima na njihove živote i o prilikama koje one nude.

AEGEE za mene je platforma za učenje koja mi omogućava da budem svesniji i društveno aktivni građanin Evrope.

Lucille Rieux, AEGEE-Toulouse

Volontiram u Aegee-u jer zaista volim međunarodno okruženje u kome radimo i veštine koje sam stekla u tom procesu.

Shushan Khachatryan, AEGEE-Yerevan

Želim da zbližim mlade iz cele Evrope i pokažem da iako smo svi različiti, možemo da živimo zajedno, radimo na istim ciljevima i postižemo rezultate

Alla Resheten, AEGEE-Kyїv
Osnivanje
Promena imena
Aegee se seli u Brisel
„Europe and Euro“
Podrška proširenju EU
„Sustaining for Future“
Beyond Europe

Osnivanje AEGEE-a je rezultat konferenije EGEE 1 održane u Parizu, predvođenje od strane Francka Biancheria. Svi studenti uključeni u proces su hteli da pretvore konferenciju u ogranizaciju koja bi povezivala sve mlade u Evropi.

Naziv EGEE odnosi se na Egejsko more gde je nastala demokratija pre više od 2.000 godina. Pošto se to poklapalo sa nazivom jedne francuske kompanije, ime je promenjeno u AEGEE 1988.

Čelnici AEGEE-a su se 1996. preselili u Brisel, kako bi AEGEE približili evropskim institucijama. Najznačajniji projekat u to vreme bio je „Find Your Way“ koji je omogućio da 800 studenata centralne i istočne Evrope priliku stekne demokratsko iskustvo i da uoče i shvate probleme u svojim zajednicama.

Značajan projekat bio je „Europe and Euro“ iz 1997, gde je pokrenuto pitanje o evropskoj valuti, pet godina pre nego što je ona i predstavljena.

Od 2000. do 2005 nizali su se mnogi uspešni projekti: Education for Democracy, Eureca, zatim doprinos dizajnu novog edukacionog programa za uvećanu Evropu. AEGEE je takođe odlučio da proširi svoje aktivnosti van tradicionalnih granica Evrope, predstavljajući Evropu svetu, organizujući Case Study putovanje na Kavkaz avgusta 2003, World Youth Summit (Svetski omladinski samit) o globalizaciji u Evropskom parlamentu u Briselu.

Enviromental working group (Radna grupa za životnu sredinu) osnovana je 2007. godine lansiranjem značajnog projekata pod nazivom „Sustaining for Future“ (SuFu). Projekat je uključivao brojne aktivnosti usmerene na pokazivanje stvarnosti održavanaj energije u raznim delovima Evrope, ali je ukazao i na načine na koje mladi mogu da se uključe u rešavanju problema ove vrste.

AEGEE je 2010. godine krenuo van granica Evrope sa projektom „Beyound Europe-Perspectives for Tomorrow’s World”. Projekat je uključivao Case study putovanje u Indiju i Južnu Afriku kako bi osnaživao mlade ljude u Evropi i izvan nje da se bave globalnim izazovima sa kojima se suočavamo svakodnevno. Danas AEGEE ima mnoge tekuće projekte, koji su usmereni na izazove s kojima se omladina danas suočava, uključujući mobilnost, nezaposlenost i mnoge druge probleme.

1985
1988
1996
1997
2000-2005
2007
2010-

Projekti

Projekti koji se rade u AEGEE-u  možemo podeliti na one koje su aktuelni neko vreme i one koji su aktuelni svake godine. Najpoznatiji od njih je Letnji Univerzitet (Summer University), najstariji projekat AEGEE Europe, koji se još od 1987. održava sve do danas gde svaki AEGEE lokal tokom leta okupi i ugosti oko tridesetak članova drugih AEGEE lokala sa temom predstavljanja domaće kulturne baštine gostima iz Evrope.

Više informacija o projektima : AEGEE Niš Projekti

Summer University

Danas postoji više tipova letnjih univerziteta:

  • Putujući letnji univerzitet ( Traveling Summer University ) – najčešće ga organizuje više lokala zajedno
  • Kurs jezika ( Language Course ) – organizuje ga lokal sa ciljem da učesnici nauče jezik zemlje u kojoj se organizuje
  • Kurs jezika + ( Language Course + ) – slično kao standardni kurs jezika ali sa znatno većim fondom časova
  • Letnji univerzitet ( Summer University ) – organizuje se u jednom ili dva grada od strane jednog ili više lokala i prati ga odredjena tematika.

Više informacija o SU : AEGEE Summer University